Скрипніков Андрій Миколайович

Скрипніков Андрій Миколайович

Доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри психіатрії, наркології та медичної психології. Член Вченої ради та ректорату академії.

Тема докторської дисертації: "Порушення сексуального здоров’я при психопатії у чоловіків та їх психотерапевтична корекція". Рік захисту – 2001.

Під керівництвом А.М. Скрипнікова виконані та успішно захищені 8 кандидатських та 1 докторська дисертація.

А.М. Скрипніков проводить лікувально-консультативну роботу в КП "Обласний заклад з надання психіатричної допомоги ПОР" Має вищу лікарську категорію за фахом "Психіатрія".

А.М. Скрипніков постійно приймає участь в науково-практичних конференціях, пленумах, з'їздах як державного, так й міжнародного рівня. Є членом редколегії фахових наукових видань.

У 2001 році нагороджений Почесною грамотою МОЗ України та знаком «Відмінник освіти України», у 2002 році - Почесною грамотою Полтавської обласної ради та нагрудним знаком «Подяка губернатора», у 2003 році - лауреат конкурсу ім. акад. В.П. Протопопова.

Андрій Миколайович є автором та співавтором понад 200 наукових праць, серед яких 10 монографій, 11 фахових навчально-методичних видань з грифом ЦМК МОЗ та МОН України, в тому числі п’яти підручників. 

e-mail: skripnikovan@mail.ru
Сонник Григорій Трохимович

Сонник Григорій Трохимович

доктор медичних наук, професор кафедри.

Тема докторської дисертації: «Епідеміологія, патоморфоз, діагностика та лікування депресивних станів з урахуванням геліогеофізичних факторів». Рік захисту - 1989.

У 1990 році Президією правління Українського республіканського науково-практичного товариства невропатологів, психіатрів та наркологів Г.Т. Соннику присуджена іменна премія з врученням диплома лауреата премії ім. акад. АН СРСР В.П. Протопопова за цикл робіт на тему: «Епідеміологія, патоморфоз, діагностика та лікування депресивних станів з урахуванням геліогеофізичних факторів».

Г.Т. Сонник є автором 273 наукових праць, з яких десять монографій. Особливої уваги заслуговують монографії на теми «Акушерські щипці та вакуум-екстракція плода» (1985); «Короткий тлумачний словник психіатричних термінів» (1993); «Голкотерапія неврастенії» (1994), «Епідеміологія, діагностика, клініка та лікування маніакальних станів з урахуванням ціркануальних і ціркадіальних ритмів »(2011), «Подружня дезадаптація при доброякісній гіперплазії передміхурової залози »(2011).

Професор Г.Т. Сонник співавтор 5 національних підручників, серед яких і перший підручник з психіатрії українською мовою (2001), відповідальний редактор восьми наукових збірників по психіатрії та наркології, член редколегії збірника матеріалів 8-го з'їзду невропатологів, психіатрів та наркологів УРСР, член редколегії 5 вітчизняних психіатричних журналів. Г.Т. Сонник - автор патентів України № 3090А «Електропровідний адгезив» (1993) та № 64090 «Спосіб лікування злоякісної кататонії», 25 раціоналізаторських пропозицій, частий учасник українських та міжнародних конференцій, з'їздів, учасник 1-го з'їзду психіатрів соціалістичних країн, на якому виступав з доповіддю.

У 1984 році нагороджений Почесною Грамотою Президії Верховної Ради УРСР, в 1997 - Почесною Грамотою МОЗ України, у 1999 році - знаком «Відмінник освіти України», в цьому ж році занесений в книгу «Національний довідник. Медична еліта України ». У 2000 році міжнародний біографічний центр у Кембриджі (Англія) присудив йому «Почесний диплом та срібну медаль за досягнення в психіатрії в XX столітті». У 2001 році нагороджений Почесною грамотою та нагрудним знаком Обласної Ради народних депутатів. У 2012 році Міжнародний Біографічний Центр (Оксфорд, Англія) вніс Г.Т. Сонника в список 100 кращих професіоналів у сфері охорони здоров'я за видатний внесок у медичну науку. В 2014 році нагороджений Грамотою Комітету Верховної Ради України з питань охорони здоров’я. Внесений в книгу «Медична еліта України. Охорона психічного здоров’я нації».

Рудь Вадим Олексійович

Рудь Вадим Олексійович

кандидат медичних наук, доцент, завідуючий навчальною частиною кафедри.

Тема кандидатської дисертації: «Епідеміологічні та клініко-психологічні особливості суїцидальної поведінки в загальній популяції населення Полтавської області з урахуванням геліогеофізичних факторів та біологічних ритмів». Рік захисту – 2006.

Лікар вищої категорії. Постійно здійснює лікувально-консультативну роботу в загально психіатричному діагностичному жіночому відділенні КП "Обласний заклад з надання психіатричної допомоги ПОР".

Є автором 76 наукових праць, 15 навчально-методичних посібників, 2-х монографій та 2 підручників, один з яких англійською мовою з грифом ЦМК МОЗ України.

e-mail: vdrood@ukr.net

 

Животовська Лілія Валентинівна

Животовська Лілія Валентинівна

доктор медичних наук, професор кафедри.

Тема докторської дисертації: «Патогенетична терапія та реабілітація хворих на алкогольну залежність». Рік захисту – 2012.

На кафедрі читає лекції та проводить практичні заняття з лікарями-інтернами та лікарями-курсантами, координує виконання очної частини навчального плану інтернатури зі спеціальності “Психіатрія”. Під її керівництвом захищено 4 магістерські та 2 дисертаційні роботи на здобуття наукового ступеню кандидата медичних наук.

Лікар вищої категорії, проводить консультативно-лікувальну роботу у відділеннях КП "Обласний заклад з надання психіатричної допомоги ПОР" та Полтавському обласному психоневрологічному диспансері.

Л.В. Животовська є автором та співавтором понад 170 наукових праць, серед яких 5 монографій, 4 фахових навчально-методичних видання з грифом МОЗ та МОН України та національний підручник "Психіатрія та наркологія"(2015).

В 2014 році нагороджена Грамотою Комітету Верховної Ради України з питань охорони здоров’я. Внесена в книгу «Медична еліта України. Охорона психічного здоров’я нації».

e-mail: lzhyvotovska@gmail.com

 

Герасименко Лариса Олександрівна

Герасименко Лариса Олександрівна

доктор медичних наук, професор кафедри

Тема докторської дисертації: «Психосоціальна дезадаптація при невротичних розладах у жінок (клініко-психопатологічна характеристика, принципи реабілітації та профілактики)». Рік захисту – 2016.

Лікар вищої категорії, проводить консультативну та лікувально-діагностичну роботу в КП "Обласний заклад з надання психіатричної допомоги ПОР". Сертифікована за міжнародними стандартами для виконання широкого кола психодіагностичних методик, зокрема, PANSS, MADRS, ADAS-Cog, MMSE.

Л.О. Герасименко є автором 83 статей, 4-х монографій, 2-х науково-методичних посібників з грифом МОЗ, має авторське свідоцтво на твір (2017р). Приймає активну участь у науково-дослідницькій роботі кафедри психіатрії, наркології та медичної психології. У 2016 році під керівництвом Л.О. Герасименко захищено магістерську роботу. З 2017 під її керівництвом виконується дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за фахом 14.01.16 «Психіатрія».

e-mail: larysaherasymenko@gmail.com

Ісаков Рустам Ісроїлович

Ісаков Рустам Ісроїлович

доктор медичних наук, доцент

Тема докторської дисертації: «Психосоціальна дезадаптація у жінок з депресивними розладами різного ґенезу (психодіагностика, феноменологія, психосоціальна реабілітація)». Рік захисту – 2021.

Тема кандидатської дисертації: «Клініко-психопатологічні та патопсихологічні особливості підлітків-правопорушників і їх психотерапевтична корекція». Рік захисту – 2006.

Автор та співавтор 55 наукових робіт, 3-х монографій, 2-х науково-методичних посібників з грифом МОЗ, є співавтором англомовного підручника з медичної психології, затвердженого МОН України.

e-mail: drrust@bigmir.net

Васильєва Ганна Юріївна

Васильєва Ганна Юріївна

доктор медичних наук, професор

Тема докторської дисертації: «Непсихотичні психічні розлади у хворих, які страждають на злоякісні новоутворення (клініка, діагностика, корекція та профілактика)». Рік захисту – 2010.

На кафедрі читає лекції та проводить практичні заняття зі здобувачами віщої освіти Навчально-наукового медичного інституту Полтавського державного медичного університету МОЗ України.

Під керівництвом Г.Ю. Васильєвої виконується дисертаційне дослідження на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук.

Має вищу кваліфікаційну лікарську категорію зі спеціальностей «Психіатрія» та «Психотерапія», спеціалізацію за фахом «Медична психологія». У 2012 р. здобула другу вищу освіту за спеціальністю «практична психологія».

Г.Ю. Васильєва приймає участь в фахових он- та офф-лайн науково-практичних конференціях з міжнародною участю, які проводяться як в Україні, так і закордоном. Є членом редколегії фахових наукових видань.

Автор та співавтор понад 150 друкованих праць, з яких 119 - опубліковано в провідних фахових виданнях України та міжнародних фахових виданнях, включених до наукометричної бази Scopus, 2 монографії, 2 методичних рекомендацій для лікарів затверджених МОЗ України, 12 фахових науково-методичних видань (у т.ч. 3 навчальних посібника з грифом МОН України, 6-ти навчальних посібників МОЗ України).

У 2020 році нагороджена Грамотою Української федерації вчених та  орденом «Науковець року 2020» за вагомі здобутки та особистий внесок у розвиток науки України.

e-mail: hanna.vasylyeva@gmail.com

Фисун Юрій Олександрович

Фисун Юрій Олександрович

кандидат медичних наук, доцент.

Тема кандидатської дисертації: «Корекція поліпептидними препаратами хронічної дисциркуляторної енцефалопатії ІІ ступеню». Рік захисту – 1998.

Фисун Ю.О. - лікар вищої категорії. Проводить консультативно-лікувальну роботу в реанімаційному та відділенні неврозів КП "Обласний заклад з надання психіатричної допомоги ПОР". Відповідальний за лікувальну роботу кафедри. Є автором та співавтором понад 80 наукових праць, в тому числі 2-х підручників та 4-х навчально-методичних посібників.

e-mail: yuriyfysun@gmail.com

Боднар Леся Анатоліївна

Боднар Леся Анатоліївна

кандидат медичних наук, доцент.

Тема кандидатської дисертації «Непсихотичні психічні порушення в осіб з дефектами та деформаціями зовнішнього носа та їх психотерапевтична корекція», рік захисту – 2012.

Є автором та співавтором 59 наукових праць, монографії та навчально-методичного посібника. Лікар вищої категорії.

e-mail: bod.lesya@gmail.com

Бойко Дмитро Іванович

Бойко Дмитро Іванович

кандидат медичних наук, доцент

Тема кандидатської дисертації: «Клініко-психопатологічна характеристика аутоагресивної поведінки у пацієнтів з першим психотичним епізодом, принципи її корекції та профілактики з урахуванням біологічних ритмів». Рік захисту – 2018.

Є автором та співавтором більше 20 наукових праць.

e-mail: bojko998@gmail.com

Казаков Олексій Анатолійович

Казаков Олексій Анатолійович

кандидат медичних наук, асистент.

Тема кандидатської дисертації «Клініко-психопатологічні порушення у дітей в сім’ях, де один з батьків хворіє на параноїдну форму шизофренії та принципи їх корекції», рік захисту - 2007.

 Є автором близько 40 наукових праць, 1 монографії.

e-mail: okazakov7440@gmail.com

Борисенко Володимир Васильович

Борисенко Володимир Васильович

кандидат медичних наук, асистент

Тема кандидатської дисертації: «Клініко-психопатологічні особливості запійних форм алкогольної залежності з урахуванням геліогеофізичних факторів і біологічних ритмів». Рік захисту – 2018р.

Здійснює лікувальну та консультативну роботу в психіатричному жіночому хронічному відділенні та чоловічому з посиленим наглядом. Має спеціалізацію із загальної та дитячої психіатрії, а також наркології.

Є автором та співавтором понад 70 наукових праць.

e-mail: borysenko.vladym@gmail.com

Гринь Катерина Вікторівна

Гринь Катерина Вікторівна

кандидат медичних наук, доцент, лікар-психіатр вищої категорії.

Тема кандидатської дисертації: «Клініко-психопатологічна характеристика, патоморфоз та лікування депресивних станів з урахуванням біологічних ритмів». Рік захисту – 2014.

Лауреат Відзнаки «Медаль Святого Пантелеймона» у номінації «За лікарське мистецтво» (2018 рік), член Регіональної ради Полтавської області Відзнаки за професіоналізм та милосердя «Орден Святого Пантелеймона». Лікар-психіатр відділення психіатричного для інвалідів та ветеранів війни КП «Обласний заклад з надання психіатричної допомоги ПОР».

Автор та співавтор понад 40 наукових праць, 4 патентів України на корисну модель, 1 авторського права на твір, 1 інформаційного листа та 1 нововведення в сферу охорони здоров’я.

e-mail: ekaterina.grin83@gmail.com

Шиндер Вячеслав Володимирович

Шиндер Вячеслав Володимирович

кандидат медичних наук, асистент, лікар-психіатр першої категорії, член Асоціації психіатрів України.

Тема кандидатської дисертації: «Сексуальна дезадаптація подружньої пари при епілепсії у чоловіка та її корекція з урахуванням індивідуального хронотипу». Рік захисту – 2015 р.

Автор та співавтор 35 наукових праць, в т.ч. 1 навчально-методичного посібника, 1 методичних рекомендацій, 1 нововведення в системі охорони здоров'я, учасником 12 науково-практичних конференцій (в т.ч. 6 з міжнародною участю).

e-mail: Dr.Wenzeslav@gmail.com

Кидонь Павло Володимирович

Кидонь Павло Володимирович

кандидат медичних наук, асистент

Тема кандидатської дисертації: «Клініко-психопатологічні та патопсихологічні характеристики пацієнтів з параноїдною шизофренією, поєднаною з вживанням канабіноїдів». Рік захисту – 2019.

Є автором та співавтором 35 наукових праць. Спеціалізація - "Психіатрія", "Дитяча психіатрія"

e-mail: pavlokydon@gmail.com

Шкідченко Олександр Ігорович

Шкідченко Олександр Ігорович

старший лаборант кафедри

В 2011 році закінчив медичний факультет ВДНЗУ "Українська медична стоматологічна академія". У 2011-2013рр. навчався в інтернатурі та магістратурі за фахом "психіатрія" на кафедрі психіатрії, наркології та медичної психології. З 2013 по 2015рр. навчався в клінічній ординатурі. З вересня 2015 року - старший лаборант кафедри. Є автором та співавтором 4 наукових праць.

e-mail: iskanderfme@gmail.com

Постнікова Лариса Петрівна

Постнікова Лариса Петрівна

підсобний працівник

З 1991 по 2015 рр. працювала молодшою медичною сестрою в одному з відділень Полтавської обласної психіатричної лікарні. На кафедрі працює з 2015 року. Виконує підсобні та допоміжні роботи.

Копачевська Вікторія Миколаївна

Копачевська Вікторія Миколаївна

підсобний працівник

З 1995 по 2020рр. працювала молодшою медичною сестрою в одному з відділень Полтавської обласної психіатричної лікарні. На кафедрі працює з 2020 року. Виконує підсобні та допоміжні роботи.