Скрипніков Андрій Миколайович

Скрипніков Андрій Миколайович

Доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри психіатрії, наркології та медичної психології. Член Вченої ради та ректорату академії.

Тема докторської дисертації: "Порушення сексуального здоров’я при психопатії у чоловіків та їх психотерапевтична корекція". Рік захисту – 2001.

Під керівництвом А.М. Скрипнікова виконані та успішно захищені 8 кандидатських та 1 докторська дисертація.

А.М. Скрипніков проводить лікувально-консультативну роботу в КП "Обласний заклад з надання психіатричної допомоги ПОР" Має вищу лікарську категорію за фахом "Психіатрія".

А.М. Скрипніков постійно приймає участь в науково-практичних конференціях, пленумах, з'їздах як державного, так й міжнародного рівня. Є членом редколегії фахових наукових видань.

У 2001 році нагороджений Почесною грамотою МОЗ України та знаком «Відмінник освіти України», у 2002 році - Почесною грамотою Полтавської обласної ради та нагрудним знаком «Подяка губернатора», у 2003 році - лауреат конкурсу ім. акад. В.П. Протопопова.

Андрій Миколайович є автором та співавтором понад 200 наукових праць, серед яких 10 монографій, 11 фахових навчально-методичних видань з грифом ЦМК МОЗ та МОН України, в тому числі п’яти підручників. 

e-mail: skripnikovan@mail.ru
Сонник Григорій Трохимович

Сонник Григорій Трохимович

доктор медичних наук, професор кафедри.

Тема докторської дисертації: «Епідеміологія, патоморфоз, діагностика та лікування депресивних станів з урахуванням геліогеофізичних факторів». Рік захисту - 1989.

У 1990 році Президією правління Українського республіканського науково-практичного товариства невропатологів, психіатрів та наркологів Г.Т. Соннику присуджена іменна премія з врученням диплома лауреата премії ім. акад. АН СРСР В.П. Протопопова за цикл робіт на тему: «Епідеміологія, патоморфоз, діагностика та лікування депресивних станів з урахуванням геліогеофізичних факторів».

Г.Т. Сонник є автором 273 наукових праць, з яких десять монографій. Особливої уваги заслуговують монографії на теми «Акушерські щипці та вакуум-екстракція плода» (1985); «Короткий тлумачний словник психіатричних термінів» (1993); «Голкотерапія неврастенії» (1994), «Епідеміологія, діагностика, клініка та лікування маніакальних станів з урахуванням ціркануальних і ціркадіальних ритмів »(2011), «Подружня дезадаптація при доброякісній гіперплазії передміхурової залози »(2011).

Професор Г.Т. Сонник співавтор 5 національних підручників, серед яких і перший підручник з психіатрії українською мовою (2001), відповідальний редактор восьми наукових збірників по психіатрії та наркології, член редколегії збірника матеріалів 8-го з'їзду невропатологів, психіатрів та наркологів УРСР, член редколегії 5 вітчизняних психіатричних журналів. Г.Т. Сонник - автор патентів України № 3090А «Електропровідний адгезив» (1993) та № 64090 «Спосіб лікування злоякісної кататонії», 25 раціоналізаторських пропозицій, частий учасник українських та міжнародних конференцій, з'їздів, учасник 1-го з'їзду психіатрів соціалістичних країн, на якому виступав з доповіддю.

У 1984 році нагороджений Почесною Грамотою Президії Верховної Ради УРСР, в 1997 - Почесною Грамотою МОЗ України, у 1999 році - знаком «Відмінник освіти України», в цьому ж році занесений в книгу «Національний довідник. Медична еліта України ». У 2000 році міжнародний біографічний центр у Кембриджі (Англія) присудив йому «Почесний диплом та срібну медаль за досягнення в психіатрії в XX столітті». У 2001 році нагороджений Почесною грамотою та нагрудним знаком Обласної Ради народних депутатів. У 2012 році Міжнародний Біографічний Центр (Оксфорд, Англія) вніс Г.Т. Сонника в список 100 кращих професіоналів у сфері охорони здоров'я за видатний внесок у медичну науку. В 2014 році нагороджений Грамотою Комітету Верховної Ради України з питань охорони здоров’я. Внесений в книгу «Медична еліта України. Охорона психічного здоров’я нації».

Рудь Вадим Олексійович

Рудь Вадим Олексійович

кандидат медичних наук, доцент, завідуючий навчальною частиною кафедри.

Тема кандидатської дисертації: «Епідеміологічні та клініко-психологічні особливості суїцидальної поведінки в загальній популяції населення Полтавської області з урахуванням геліогеофізичних факторів та біологічних ритмів». Рік захисту – 2006.

Лікар вищої категорії. Постійно здійснює лікувально-консультативну роботу в загально психіатричному діагностичному жіночому відділенні КП "Обласний заклад з надання психіатричної допомоги ПОР".

Є автором 76 наукових праць, 15 навчально-методичних посібників, 2-х монографій та 2 підручників, один з яких англійською мовою з грифом ЦМК МОЗ України.

e-mail: vdrood@ukr.net

 

Животовська Лілія Валентинівна

Животовська Лілія Валентинівна

доктор медичних наук, професор кафедри.

Тема докторської дисертації: «Патогенетична терапія та реабілітація хворих на алкогольну залежність». Рік захисту – 2012.

На кафедрі читає лекції та проводить практичні заняття з лікарями-інтернами та лікарями-курсантами, координує виконання очної частини навчального плану інтернатури зі спеціальності “Психіатрія”. Під її керівництвом захищено 4 магістерські та 2 дисертаційні роботи на здобуття наукового ступеню кандидата медичних наук.

Лікар вищої категорії, проводить консультативно-лікувальну роботу у відділеннях КП "Обласний заклад з надання психіатричної допомоги ПОР" та Полтавському обласному психоневрологічному диспансері.

Л.В. Животовська є автором та співавтором понад 170 наукових праць, серед яких 5 монографій, 4 фахових навчально-методичних видання з грифом МОЗ та МОН України та національний підручник "Психіатрія та наркологія"(2015).

В 2014 році нагороджена Грамотою Комітету Верховної Ради України з питань охорони здоров’я. Внесена в книгу «Медична еліта України. Охорона психічного здоров’я нації».

e-mail: lzhyvotovska@gmail.com

 

Герасименко Лариса Олександрівна

Герасименко Лариса Олександрівна

доктор медичних наук, професор кафедри

Тема докторської дисертації: «Психосоціальна дезадаптація при невротичних розладах у жінок (клініко-психопатологічна характеристика, принципи реабілітації та профілактики)». Рік захисту – 2016.

Лікар вищої категорії, проводить консультативну та лікувально-діагностичну роботу в КП "Обласний заклад з надання психіатричної допомоги ПОР". Сертифікована за міжнародними стандартами для виконання широкого кола психодіагностичних методик, зокрема, PANSS, MADRS, ADAS-Cog, MMSE.

Л.О. Герасименко є автором 83 статей, 4-х монографій, 2-х науково-методичних посібників з грифом МОЗ, має авторське свідоцтво на твір (2017р). Приймає активну участь у науково-дослідницькій роботі кафедри психіатрії, наркології та медичної психології. У 2016 році під керівництвом Л.О. Герасименко захищено магістерську роботу. З 2017 під її керівництвом виконується дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за фахом 14.01.16 «Психіатрія».

e-mail: larysaherasymenko@gmail.com

Фисун Юрій Олександрович

Фисун Юрій Олександрович

кандидат медичних наук, доцент.

Тема кандидатської дисертації: «Корекція поліпептидними препаратами хронічної дисциркуляторної енцефалопатії ІІ ступеню». Рік захисту – 1998.

Фисун Ю.О. - лікар вищої категорії. Проводить консультативно-лікувальну роботу в реанімаційному та відділенні неврозів КП "Обласний заклад з надання психіатричної допомоги ПОР". Відповідальний за лікувальну роботу кафедри. Є автором та співавтором понад 80 наукових праць, в тому числі 2-х підручників та 4-х навчально-методичних посібників.

e-mail: yuriyfysun@gmail.com

Ісаков Рустам Ісроїлович

Ісаков Рустам Ісроїлович

кандидат медичних наук, доцент.

Тема кандидатської дисертації: «Клініко-психопатологічні та патопсихологічні особливості підлітків-правопорушників і їх психотерапевтична корекція». Рік захисту – 2006.

Автор та співавтор 55 наукових робіт, 3-х монографій, 2-х науково-методичних посібників з грифом МОЗ, є співавтором англомовного підручника з медичної психології, затвердженого МОН України.

e-mail: drrust@bigmir.net

Борисенко Володимир Васильович

Борисенко Володимир Васильович

кандидат медичних наук, асистент

Тема кандидатської дисертації: «Клініко-психопатологічні особливості запійних форм алкогольної залежності з урахуванням геліогеофізичних факторів і біологічних ритмів». Рік захисту – 2018р.

Здійснює лікувальну та консультативну роботу в психіатричному жіночому хронічному відділенні та чоловічому з посиленим наглядом. Має спеціалізацію із загальної та дитячої психіатрії, а також наркології.

Є автором та співавтором понад 70 наукових праць.

e-mail: borysenko.vladym@gmail.com

Боднар Леся Анатоліївна

Боднар Леся Анатоліївна

кандидат медичних наук, доцент.

Тема кандидатської дисертації «Непсихотичні психічні порушення в осіб з дефектами та деформаціями зовнішнього носа та їх психотерапевтична корекція», рік захисту – 2012.

Є автором та співавтором 50 наукових праць, монографії та навчально-методичного посібника. Лікар вищої категорії.

e-mail: bod.lesya@gmail.com

Казаков Олексій Анатолійович

Казаков Олексій Анатолійович

кандидат медичних наук, асистент.

Тема кандидатської дисертації «Клініко-психопатологічні порушення у дітей в сім’ях, де один з батьків хворіє на параноїдну форму шизофренії та принципи їх корекції», рік захисту - 2007.

 Є автором близько 40 наукових праць, 1 монографії.

e-mail: okazakov7440@gmail.com

Шиндер Вячеслав Володимирович

Шиндер Вячеслав Володимирович

кандидат медичних наук, асистент, лікар-психіатр першої категорії, член Асоціації психіатрів України.

Тема кандидатської дисертації: «Сексуальна дезадаптація подружньої пари при епілепсії у чоловіка та її корекція з урахуванням індивідуального хронотипу». Рік захисту – 2015 р.

Автор та співавтор 35 наукових праць, в т.ч. 1 навчально-методичного посібника, 1 методичних рекомендацій, 1 нововведення в системі охорони здоров'я, учасником 12 науково-практичних конференцій (в т.ч. 6 з міжнародною участю).

e-mail: Dr.Wenzeslav@gmail.com

Бойко Дмитро Іванович

Бойко Дмитро Іванович

кандидат медичних наук, доцент

Тема кандидатської дисертації: «Клініко-психопатологічна характеристика аутоагресивної поведінки у пацієнтів з першим психотичним епізодом, принципи її корекції та профілактики з урахуванням біологічних ритмів». Рік захисту – 2018.

Є автором та співавтором більше 20 наукових праць.

e-mail: bojko998@gmail.com

Гринь Катерина Вікторівна

Гринь Катерина Вікторівна

кандидат медичних наук, доцент, лікар-психіатр вищої категорії.

Тема кандидатської дисертації: «Клініко-психопатологічна характеристика, патоморфоз та лікування депресивних станів з урахуванням біологічних ритмів». Рік захисту – 2014.

Лауреат Відзнаки «Медаль Святого Пантелеймона» у номінації «За лікарське мистецтво» (2018 рік), член Регіональної ради Полтавської області Відзнаки за професіоналізм та милосердя «Орден Святого Пантелеймона». Лікар-психіатр відділення психіатричного для інвалідів та ветеранів війни КП «Обласний заклад з надання психіатричної допомоги ПОР».

Автор та співавтор понад 40 наукових праць, 4 патентів України на корисну модель, 1 авторського права на твір, 1 інформаційного листа та 1 нововведення в сферу охорони здоров’я.

e-mail: ekaterina.grin83@gmail.com

Кидонь Павло Володимирович

Кидонь Павло Володимирович

кандидат медичних наук, асистент

Тема кандидатської дисертації: «Клініко-психопатологічні та патопсихологічні характеристики пацієнтів з параноїдною шизофренією, поєднаною з вживанням канабіноїдів». Рік захисту – 2019.

Є автором та співавтором 35 наукових праць. Спеціалізація - "Психіатрія", "Дитяча психіатрія"

e-mail: pavlokydon@gmail.com

Шкідченко Олександр Ігорович

Шкідченко Олександр Ігорович

старший лаборант кафедри

В 2011 році закінчив медичний факультет ВДНЗУ "Українська медична стоматологічна академія". У 2011-2013рр. навчався в інтернатурі та магістратурі за фахом "психіатрія" на кафедрі психіатрії, наркології та медичної психології. З 2013 по 2015рр. навчався в клінічній ординатурі. З вересня 2015 року - старший лаборант кафедри. Є автором та співавтором 4 наукових праць.

e-mail: iskanderfme@gmail.com

Постнікова Лариса Петрівна

Постнікова Лариса Петрівна

підсобний працівник

З 1991 по 2015 рр. працювала молодшою медичною сестрою в одному з відділень Полтавської обласної психіатричної лікарні. На кафедрі працює з 2015 року. Виконує підсобні та допоміжні роботи.

Копачевська Вікторія Миколаївна

Копачевська Вікторія Миколаївна

підсобний працівник

З 1995 по 2020рр. працювала молодшою медичною сестрою в одному з відділень Полтавської обласної психіатричної лікарні. На кафедрі працює з 2020 року. Виконує підсобні та допоміжні роботи.