На кафедрі проводиться викладання навчальних дисциплін «Психіатрія, наркологія», «Медична психологія» та «Профілактика тютюнопаління, наркоманії, алкоголізму» на медичному факультеті №1 та №2,  «Психіатрія, наркологія», «Медична психологія», «Профілактика тютюнопаління, наркоманії, алкоголізму» та «Основи психотерапії в практиці лікаря-стоматолога» стоматологічному факультеті,а також післядипломне навчання в інтернатурі, магістратурі, аспірантурі.

На етапі додипломної підготовки студентами вивчаються наступні дисципліни:

 1. «Психіатрія, наркологія» - студентами 4 курсу медичного №1, №2 та стоматологічного факультетів.
 2. «Медична психологія» - студентами 3 курсу медичного №1, №2 та 4 курсу стоматологічного факультетів.
 3. «Профілактика тютюнопаління, наркоманії, алкоголізму» - студентами 4 курсу медичного №1, №2 та стоматологічного факультетів.
 4. «Основи психотерапії в практиці лікаря-стоматолога» - студентами 4 курсу стоматологічного факультету.

По факультету післядипломної освіти на кафедрі навчаються лікарі-інтерни спеціалізації «Психіатрія», «Внутрішні хвороби», «Інфекційні хвороби», «Медицина невідкладних станів», «Анестезіологія», «Хірургія», «Педіатрія» та лікарі-курсанти з фаху «Загальна практика-сімейна медицина».

/old/kafhome/psychiatry/pic/kaf_psychiatry/kaf_psychiatry_navch1.jpg

Навчальна робота кафедри забезпечена сучасною методологічною базою. Розроблені методичні розробки лекцій, практичних та семінарських занять з усіх тем для викладачів, студентів (на українській, російській та англійській мовах) та лікарів-інтернів, а також для самостійної та позааудиторної роботи.

На кафедрі щорічно створюються навчальні посібники та підручники для студентів і лікарів з актуальних питань психіатрії, медичної психології та наркології:

 • А.М. Скрипніков, Л.О. Герасименко, Р.І. Ісаков «Діагностичний процес у психіатрії» Навчально-методичний посібник, Полтава, «АСМИ», 2012 – 128с.
 •  Л.В. Животовська, А.М. Скрипніков, О.К. Напрєєнко, Г.Т. Сонник Алкогольна залежність: клініка, терапія та реабілітація Монографія. – Полтава: ТОВ «АСМИ», 2013. - 258 с.
 • Л.А.Боднар, А.М. Скрипніков, Д.С. Аветіков Непсихотичні психічні порушення в осіб з дефектами та деформаціями зовнішнього носа та їх психотерапевтична корекція Монографія Полтава: ТОВ «АСМІ», 2014. – 145 с.
 • В.М. Ждан, А.М. Скрипніков, Л.В. Животовська, Г.Т.Сонник, М.О. Денеко Основи медичної психології Навчально-методичний посібник Полтава: ТОВ «АСМІ», 2014. – 255 [3]с.
 • 5. В.М. Бобирьов, А.М. Скрипніков, О.С. Телюков Афективні розлади: клінічний та психофармакологічний аспекти Навчально-методичний посібник Полтава: «Дивосвіт», 2014. – 133с.
 • Л.В. Животовська, А.М. Скрипніков, І.М. Скрипник, Ю.О. Фисун Клініка, неврологічні та соматичні ускладнення внаслідок вживання алкоголю. Навчальний посібник. ТОВ «АСМІ», 2015. – 131с.
 • Г.Т. Сонник, О.К. Напрєєнко, А.М. Скрипніков, Л.В. Животовська, Н.Ю. Напрєєнко Психіатрія і наркологія. Підручник 2-е вид., переробл. І допов._К.: ВСВ «Медицина», 2015.
 • А.М. Скрипніков, Л.О. Герасименко, Р.І. Ісаков Психосоціальна дезадаптація при посттравматичному стресовому розладі у жінок. Монографія Полтава: ТОВ «АСМІ», 2016. – 168с.
 • А.Н. Скрипников, Г.Т.Сонник, Л.В. Животовская, Ю.А. Фисун, В.В. Шиндер Медицинская психология. Учебно-методическое пособие. Полтава: ООО «АСМИ», 2017. – 271 с.
 • О.В. Погорілко, А.М. Скрипніков, Л.О. Герасименко, Р.І. Ісаков Аутоагресивна поведінка підлітків. Монографія Полтава: ТОВ «АСМІ», 2017. – 141с.
 • А.М. Скрипніков, Л.О. Герасименко, Р.І. Ісаков Перинатальна психологія. Монографія — К.: Видавничий дім Медкнига, 2017. — 168 с.
 • А.М. Скрипніков, Л.В. Животовська, Л.А. Боднар, Г.Т. Сонник Психіатрія та наркологія. Навчально-методичний посібник – К.: Видавництво «Медицина», 2019.- 224с.
 • Д.І. Бойко, Л.В. Животовська, А.М. Скрипніков, Г.Т.Сонник Аутоагресивна поведінка при першому психотичному епізоді. Монографія – Полтава: ПУЕТ, 2019.- 103с.
 • А.М. Скрипніков, Л.О. Герасименко, В.О. Рудь, П.В. Кидонь Канабіс та канабіноїди. Навчальний посібник УМСА – Полтава: ТОВ «АСМІ», 2020.- 120с.

Також співробітники кафедри є співавторами Національного підручника для студентів ВМНЗУ III-IV рівня акредитації - «Психіатрія та наркологія» (2015р.).

В процесі навчання студентів і лікарів-інтернів активно застосовуються технічні засоби навчання. На кафедрі є автоматизована довідникова система, електрифіковані стенди, комп'ютерні програми з базою даних «Крок-2», завдяки яким студенти можуть отримати інформацію з основної фахової програми, а також перевірити власні знання з предмету. Лікарі-інтерни та лікарі-курсанти проходять навчання та атестацію за комп'ютерними програмами з базою тестових завдань «Крок-3» та «ELEX» розробленими КМАПО ім. Шупіка (м. Київ) і затвердженими МОЗ України.

Для практичної роботи з хворими кафедра запропонувала спеціальні навчальні атласи з основних патопсихологічних досліджень. Студентам у вивченні традиційних психотропних засобів допомагає навчальний стенд "Психотропні засоби". Розширюється база патопсихологічних комп'ютерних тестів.

Співробітники кафедри постійно беруть участь у методичних конференціях, щорічно публікуються декілька статей з навчально-методичної роботи.

Також всі викладачі кафедри постійно підвищують педагогічну майстерність проходячи курси підвищення кваліфікації.

У 2020 році доц. Фисун Ю.О., доц. Боднар Л.А., доц. Бойко Д.І. та асистент Казаков О.А. успішно закінчили курс підвищення кваліфікації для науково-педагогічних (педагогічних) працівників на базі Української медичної стоматологічної академії з циклу «Сучасні технології навчання і методи викладання дисциплін у закладах вищої освіти. Професійна компетентність науково-педагогічних працівників в умовах сучасного закладу вищої освіти. Правові засади здійснення освітньої діяльності».

Нині на кафедрі психіатрії, наркології та медичної психології завдяки високому професіоналізму викладачів та матеріально-технічній базі, створюються найкращі можливості для підготовки сучасних кваліфікованих кадрів.

Відповідальний за навчально-методичну роботу кафедри - кандидат медичних наук, доцент Рудь Вадим Олексійович.