Наукова робота кафедри психіатрії, наркології та медичної психології спрямована на оптимізацію психодіагностичних, корекційних, лікувальних та реабілітаційних заходів у пацієнтів психіатричного та наркологічного профілю.

У рамках НДР на кафедрі психіатрії, наркології та медичної психології на поточний момент виконується 1 докторська та 2 кандидатські дисертації:

 1. «Психосоціальна дезадаптація в осіб із психічними непсихотичними розладами (предиктори формування, клініка, діагностика, реабілітація)» № державної реєстрації: 0119U102861.
 2. «Клініко-психопатологічні та параклінічні дослідження і оптимізація лікувально-реабілітаційних заходів при основних формах психічної патології та коморбідних розладах» № державної реєстрації: 0121U108235.   

   

З 2012 року на кафедрі психіатрії, наркології та медичної психології захищено 3 докторські та 6 кандидатських дисертацій.

Докторські дисертації:

 • Животовська Л.В. «Патогенетична терапія та реабілітація хворих на алкогольну залежність» (Київ, 2012) з фаху – наркологія (14.00.15), науковий консультант – д.мед.н., проф. О.К. Напрєєнко;
 • Герасименко Л.О. «Психосоціальна дезадаптація при невротичних розладах у жінок (клініко-психопатологічна характеристика, принципи реабілітації та профілактики)» (Харків, 2016) з фаху – психіатрія (14.00.16), науковий консультант – д.мед.н., проф. А.М. Скрипніков;
 • Ісаков Р.І. «Психосоціальна дезадаптація у жінок з депресивними розладами різного ґенезу (психодіагностика, феноменологія, психосоціальна реабілітація)» (Харків, 2021) з фаху – медична психологія (19.00.04), науковий консультант – д.мед.н., проф. А.М. Скрипніков;

Кандидатські дисертації:

 • Боднар Л.А. «Непсихотичні психічні порушення в осіб з дефектами та деформаціями зовнішнього носа та їх психотерапевтична корекція», (Харків, 2012) з фаху – психіатрія (14.00.16), науковий керівник - д.мед.н., проф.. А.М. Скрипніков;
 • Гринь К.В. «Клініко-психопатологічна характеристика патоморфозу та лікування депресивних станів з урахуванням біологічних ритмів», (Харків, 2013) з фаху – психіатрія (14.00.16), науковий керівник - д.мед.н., проф.. А.М. Скрипніков;
 • Шиндер В.В. «Сексуальна дезадаптація подружньої пари при епілепсії у чоловіка та її корекція з урахуванням індивідуального хронотипу», (Харків, 2015), з фаху – психіатрія (14.00.16), науковий керівник - д.мед.н., проф.. А.М. Скрипніков.
 • Бойко Д.І. «Клініко-психопатологічна характеристика аутоагресивної поведінки у пацієнтів з першим психотичним епізодом, принципи її корекції та профілактики з урахуванням біологічних ритмів», (Харків, 2018), з фаху психіатрія (14.01.16), науковий керівник – д.мед.н, проф.. Л.В. Животовська.

 • Борисенко В.В. «Клініко-психопатологічні особливості запійних форм алкогольної залежності з урахуванням геліогеофізичних факторів і біологічних ритмів», (Харків, 2018), з фаху наркологія (14.01.17), науковий керівник – д.мед.н, проф.. Л.В. Животовська.

 • Кидонь П.В. «Клініко-психопатологічні та патопсихологічні характеристики пацієнтів з параноїдною шизофренією, поєднаною з вживанням канабіноїдів», (Харків, 2019), з фаху психіатрія (14.01.16), науковий керівник – д.мед.н, проф.. А.М. Скрипніков.

На кафедрі психіатрії, наркології та медичної психології завершили курс навчання та успішно захистили магістерські роботи:

 • Кидонь П.В. (2012р);
 • Закладний М.В. (2012р);
 • Бойко Д.І. (2014р);
 • Салій Л.А. (2016р).

Розроблено корисні моделі та отримано патенти №97431 «Спосіб лікування та профілактики рекурентних депресивних розладів». Зареєстровано 10.03.2015р., №125456 «Спосіб лікування посттравматичних стресових розладів». Зареєстровано 10.05.2018р. та №142951 «Спосіб лікування та профілактики депресивних розладів у пацієнтів з деменцією». Зареєстровано 10.07.2020р. А також авторське свідоцтво №82826 «Спосіб лікування та профілактики рекурентних депресивних розладів» та інформаційний лист «Спосіб лікування та профілактики рекурентних депресивних розладів».

Відповідальна за наукову роботу кафедри доктор медичних наук, професор Л.О.Герасименко